Účtovníctvo

V oblasti účtovníctva ponúkame komplexné služby. Spracujeme pre Vás jednoduché a podvojné účtovníctvo buď priamo vo Vašej firme, alebo v priestoroch našej spoločnosti.

Máme licenciu aj na český účtovný softwér Pohoda, dokážeme teda spracovať aj české účtovníctvo.

Jednoduché účtovníctvo

 • preberieme a zaúčtujeme v zmysle zákona všetky účtovné doklady,
 • spracujeme daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby,
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH),
 • ročná účtovná závierka,
 • zaručíme sa za správnosť zaúčtovania,
 • poskytneme informácie o daňových výdavkoch, ktoré si fyzická osoba má alebo nemá nárok uplatniť,
 • rekonštrukcia účtovníctva : vypracujeme hodnotiacu správu, v ktorej upozorníme na chyby, nesprávne postupy v účtovnej a daňovej agende. Vyhnete sa tak možným pokutám a sankciám. Podvojné účtovníctvo
 • preberieme a zaúčtujeme v zmysle zákona všetky účtovné doklady,
 • spracujeme daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby,
 • mesačné prehľady hospodárenia, aktuálne stavy neuhradených pohľadávok a záväzkov,
 • súhrnný výkaz,
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH),
 • ročná účtovná závierka – zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát poznámok k účtovnej závierke,
 • audit,
 • zaručíme sa za správnosť zaúčtovania,
 • poskytneme informácie o daňových výdavkoch, ktoré si právnická osoba má alebo nemá nárok uplatniť,
 • rekonštrukcia účtovníctva : vypracujeme hodnotiacu správu, v ktorej upozorníme na chyby, nesprávne postupy v účtovnej a daňovej agende. Vyhnete sa tak možným pokutám a sankciám.

 

Podvojné účtovníctvo

 • preberieme a zaúčtujeme v zmysle zákona všetky účtovné doklady,
 • spracujeme daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby,
 • mesačné prehľady hospodárenia, aktuálne stavy neuhradených pohľadávok a záväzkov,
 • súhrnný výkaz,
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH),
 • ročná účtovná závierka – zostavenie súvahy, výkazu ziskov a strát poznámok k účtovnej závierke,
 • audit,
 • zaručíme sa za správnosť zaúčtovania,
 • poskytneme informácie o daňových výdavkoch, ktoré si právnická osoba má alebo nemá nárok uplatniť,
 • rekonštrukcia účtovníctva : vypracujeme hodnotiacu správu, v ktorej upozorníme na chyby, nesprávne postupy v účtovnej a daňovej agende. Vyhnete sa tak možným pokutám a sankciám.