O nás

Anteko, spoločnosť s ručením obmedzeným, úspešne pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd a poradenstva už od roku 1998. V dnešnej dobe poskytuje komplexné ekonomicko-právne služby. Zameriava na garantovaný účtovný a daňový dozor, súčasťou je právny servis. Centrála sa nachádza na ulici Prielohy v Žiline v budove LIVING CENTRUM, ďalšiu pobočku má firma v Bratislave.  

 

Ing. Vanda Mravcová je majiteľkou a konateľkou spoločnosti, riadiacou pracovníčkou, hlavnou ekonómkou. Pôsobí ako certifikovaná účtovníčka (s číslom 666) v projekte Certifikácie účtovníkov, organizovanom Komorou účtovníkov SR, s podporou Ministerstva financií SR. Je členkou Komory účtovníkov SR a zárukou odbornosti účtovníkov. 

 

V roku 1996 sa stala asistentkou audítora (s číslom 851) a svoje znalosti neustále dopĺňa v úzkej spolupráci s audítorskou spoločnosťou sídliacou v Žiline.

 

Dvadsaťčlenný kolektív zamestnancov firmy Anteko tvoria certifikovaní účtovníci, daňoví poradcovia a asistenti audítora.

 

Anteko, s. r. o., poskytuje tieto služby:

 

 • Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • Spracovanie miezd (malé aj veľké spoločnosti)
 • Spracovanie ročnej závierky a uzávierky
 • Daňové priznania k dani z pridanej hodnoty (DPH) a k dani z príjmovprávnických a fyzických osôb
 • Daňové poradenstvo prostredníctvom daňového poradcu
 • Sprostredkovanie auditu v audítorskej spoločnosti, s ktorou úzko spolupracujeme
 • Dozor nad prácou vašich interných účtovníčok s úplnou zodpovednosťou za ich prácu

 

Naša spoločnosť má poistenú zodpovednosť za škody spôsobené účtovníkmi pri výkone ich práce. Súčasťou zmluvy, ktorú podpisujeme s klientmi, je nová poistná zmluva.

 

S mesačnou periodicitou dokážeme klientom zaslať e-mailom výsledok hospodárenia ich spoločnosti. Kontakt s klientmi zabezpečujeme v priestoroch spoločnosti Anteko, s.r.o., alebo vo firme klienta - telefonicky alebo e-mailom.

 

Doplnkové služby:

 

 • Poradenský servis prostredníctvom e-mailu
 • Možnosť konzultácií cez telefón (kedykoľvek počas bežných pracovných hodín v pracovné dni). Ak potrebujú zmluvní klienti poradiť čo najrýchlejšie, dokáže im aj mimo pracovných hodín poradiť majiteľka a konateľka firmy Ing. Vanda Mravcová (0905 867 704 alebo 0910 867 704).

 

Čím sa naša spoločnosť odlišuje od ostatných?

 

Čo vám ešte ponúkame?

 

 • Interná konzultantka našej firmy ovláda obchodnú nemčinu, čo nie je podobných spoločnostiach na hornom Považí bežné. Preto vieme pre nemecky hovoriacich klientov poskytovať naše služby aj v tomto jazyku a zabezpečiť komunikáciu pre nemecky hovoriacich klientov, ktorí sú spoločníkmi v slovenských daňových subjektoch.
 • Spoločnosť Anteko potvrdzuje svoje úspešné postavenie na trhu a povesť renomovanej firmy aj publikovaním príspevkov s ekonomicko-účtovnou a daňovou tematikou v odborných časopisoch (Verlag Dashőfer) i v celoslovenských denníkoch (Hospodárske noviny, Pravda...) Pod hlavičkou firmy vyšla aj 240-stranová publikácia s názvom Leasing (ako názov napovedá, venovaná problematike leasingu). Autorkami sú Ing. Vanda Mravcová spolu s Ing. Darinou Salanciovou.
 • Organizačná štruktúra firmy je vytvorená tak, že podnet či problém klienta vždy okamžite rieši niektorý z kompetentných pracovníkov.
 • Anteko, s. r. o., má 20 stálych zamestnancov a dlhoročné zázemie. Výhodou firmy s viacerými zamestnancami je fakt, že sa navzájom dokážu zastúpiť a preklenúť tak absenciu kolegov bez toho, že by to klient akokoľvek pocítil.
 • Výhodou je aj poloha centrály firmy na Kysuckej ceste. V Žiline, kde je nedostatok parkovacích miest a parkovanie je do značnej miery spoplatnené, tu nájdete parkovacie miesta pre naších klientov.

 

Spoločnosť Anteko, s. r. o., vznikla v máji 1998 pretransformovaním fyzickej osoby na osobu právnickú. Podnikateľka Ing. Vanda Mravcová disponovala oprávnením podnikať ako fyzická osoba už v roku 1994. Zárukou kvality služieb poskytovaných spoločnosťou sa stalo už jej predchádzajúce pôsobenie a skúsenosti. Postupne sa zvyšoval počet zamestnancov i pobočiek. Firma sa úspešne rozširovala už počas roku svojho založenia.