Dozor

Naša spoločnosť sa zameriava na garantovaný účtovný dozor a daňový dozor vrátane právneho servisu. V oblasti dozoru ponúkame:

  • účtovný a daňový dozor nad prácou Vašich účtovníkov v rámci celého Slovenska,
  • pridelíme Vám našu pracovníčku, ktorá Vám bude v pracovnej dobe kedykoľvek k dispozícii,
  • zmluvným partnerom sme k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni v prípade vzniku neodkladného problému,
  • komunikáciu s daňovým úradom,
  • prevezmeme daňovú kontrolu a znášame jej prípadné dôsledky, naša spoločnosť má poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri práci účtovníkov,
  • prevezmeme zodpovednosť za správnosť zaúčtovania dokladov.