Cenová ponuka

Zisťovací formulár za účelom stanovenia ceny

Platiteľ DPH
Dodanie tovaru a služieb do EU
Nadobudnutie tovaru a služieb z EU
Vývoz do 3.krajín
Dovoz do 3.krajín

Názov dokladu - počet dokladov v r.201...

Účtovanie o zákazkovej výrobe
Účtovanie na strediská