Mzdy

Dajte nám údaje o Vašich zamestnancoch a my pre Vás zabezpečíme :

  • kompletné spracovanie miezd,
  • ročné zúčtovanie dane a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,
  • potvrdenia o príjmoch a zamestnaní, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia,
  • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do všetkých poisťovní,
  • spracovanie všetkých registrácií, ktoré si vyžaduje zákon v súvislosti s pracovným pomerom,
  • rekapitulácie ako podklady pre účtovníctvo, prehľady o zrazených preddavkoch na daň z príjmov fyzických osôb,
  • štatistiku v súvislosti so spracovaním miezd.