Poradenstvo

Oblasť našich poradenských služieb je skutočne široká. Odborné informácie poskytujeme nielen v oblasti účtovníctva, ale aj daní.

  • Daňové poradenstvo, ktoré poskytuje Anteko, s. r. o., sa väčšinou uskutočňuje na základe podpísanej zmluvy o vedení účtovníctva alebo dozore a v tomto prípade je zahrnuté v cene.
  • Poskytujeme poradenstvo v účtovníctve, pri postupoch v účtovníctve a všetkých zákonoch, ktoré s účtovníctvom súvisia, vrátane daňového poradenstva (okrem oficiálneho stanoviska daňového poradcu).
  • V oblasti daňového poradenstva pôsobí naša interná odborná konzultantka, ktorá ovláda obchodnú nemčinu a angličtinu Preto vieme pre nemecky a anglicky hovoriacich klientov poskytovať naše služby aj v tomto jazyku a zabezpečiť komunikáciu pre nemecky a anglicky hovoriacich klientov, ktorí sú spoločníkmi v slovenských daňových subjektoch.

 

 V prípade ak potrebujete daňové poradenstvo pošlite nám otázku na ktorú sa vám budeme snažiť čo najskôr zodpovedať TU.

 

Čo vám ešte ponúkame?

  • Organizačná štruktúra firmy je vytvorená tak, že podnet či problém klientov vždy okamžite rieši niektorý z kompetentných pracovníkov.
  • Informácie poskytujeme kedykoľvek počas bežnej pracovnej doby v pracovných týždňoch. V naliehavých prípadoch poskytne zmluvným klientom odborné aj daňové poradenstvo majiteľka firmy a jej konateľka Ing. Vanda Mravcová (0905 867 704 alebo 0910 867 704).
  • Anteko, s. r. o., má 20 stálych zamestnancov (certifikovaných účtovníkov, daňových poradcov, asistentov audítora) a dlhoročné zázemie. Výhodou firmy s viacerými zamestnancami je fakt, že sa navzájom dokážu zastúpiť a preklenúť tak absenciu kolegov bez toho, že by to klient akokoľvek pocítil.