Vratky DPH z krajín EÚ

Spoločnosť Anteko sa okrem iného špecializuje na poradenstvo v oblasti DPH, najmä jej refundáciu zo zahraničia. Máme niekoľkoročné skúsenosti, a preto aj napriek zložitým daňovým zákonom a predpisom v jednotlivých krajinách, vieme jednoducho zabezpečiť celý proces vrátenia DPH zo zahraničia. Pri spolupráci sa riadime princípom „no cure no pay“, to znamená, že nárok na províziu máme iba v prípade, ak Vám bola DPH zo zahraničia skutočne vrátená.

Majte prosím na pamäti, že každá krajina má svoje vlastné zákony, a tie robia proces refundácie DPH pre samotnú spoločnosť veľmi komplikovaným. Aby ste zbytočne neprišli o ďalšie peniaze, ponúkame Vám riešenie. Dovoľte aby sme Vás informovali o Vašich potenciálnych úsporách a umožnite Vašej spoločnosti výhodu úspory nákladov zo zahraničných výdavkov. Refundujte svoju DPH prostredníctvom nášej spoločnosti Anteko a zlepšite si tým svoju likviditu.