Otázka audítorovi. Garantovaná odpoveď overená pečiatkou.
Otázka daňovému
poradcovi.
Garantovaná odpoveď
overená pečiatkou
Cena
Cena
Kontakt
Kontakt
O nas
O nás
Domov
Domov
Oblasti spracovania

Fyzické osoby:

Právnické osoby:

- reklamné agentúry

- lekári

- exekútori

- stavebníctvo

- obchodníci

- programátori

- poisťovníctvo

- kondiční tréneri

- autoškola

- stolári

- kaderníčky

- kozmetičky

- reštauračná činnosť

- klampiari

- tlmočníci

- drobní živnostní

- prenájom garáži

- benzínové pumpy

- stavebná činnosť

- faktoring, forfaiting

- obchody

- drevárska výroba

- reklamné agentúry

- reštaurácie

- skládky odpadov

- káblová televízia

- výroba softvéru

- výskum, vývoj