Otázka audítorovi. Garantovaná odpoveď overená pečiatkou.
Otázka daňovému
poradcovi.
Garantovaná odpoveď
overená pečiatkou
Cena
Cena
Kontakt
Kontakt
O nas
O nás
Domov
Domov

VITAJTE!

 

Milí priatelia a návštevníci, vitajte na našej novej webovej stránke. Hľadáte niekoho, kto vám zabezpečí vedenie účtovníctva, účtovníctvo, daňové poradenstvo a za pokuty od daňového úradu bude aj zodpovedný? Ste na správnom mieste. Už viac neriskujte! My sme poistení a pokuty za vás platíme my.
Zaručíme sa Vám za správnosť!

vedenie účtovníctva - účtovníctvo

Účtovník ako zamestnanec je nie len drahý, ale hlavne predstavuje veľký risk. Kto zaplatí pokuty za jeho chyby pri vedení účtovníctva? VY! Zverte Vaše účtovníctvo nám a viac sa týmito problémami nemusíte zaoberať. Sme poistení zo zodpovednosti za prípadné škody spôsobené účtovníkmi pri výkone ich práce.

Pokuty platíme za Vás! Sme poistení.

 
Novinky :
Vratky DPH z krajín EÚ
Spracujeme už aj ČESKÉ účtovníctvo.Od. 1.1.2011 dokážeme spracovať aj české účtovníctvo a dane v programe Pohoda.

Spracovanie účtovníctva, vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a daňové poradenstvo. Anteko, spoločnosť s ručením obmedzeným, úspešne poskytuje služby v týchto oblastiach už od roku 1998. V dnešnej dobe sa zameriava na komplexné ekonomicko-právne služby, ktorých základom je práve vedenie účtovníctva, účtovníctvo teda jeho spracovanie, daňové poradenstvo a všetky činnosti, ktoré s nimi súvisia. Anteko, s. r. o., sa orientuje na garantovaný účtovný a daňový dozor, ktorého súčasťou je právny servis. Klientmi sú fyzické i právnické osoby pôsobiace na trhu v najrozličnejších oblastiach.

Kde nájdete tím ľudí, ktorý sa postará o to, aby sa vaše vedenie účtovníctva zaobišlo bez chýb, nedostatkov či nesprávnych postupov? Kam sa obrátiť, ak potrebujete odborníkov pre vašu daňovú agendu a hľadáte profesionálne daňové poradenstvo? Okrem Centrály spoločnosti Anteko, s. r. o., v Žiline na ulici Prielohy 1012/1C v budove LIVING CENTRUM ich nájdete aj v pobočke sídliacej v Bratislave.

Majiteľkou a konateľkou spoločnosti, riadiacou pracovníčkou a hlavnou ekonómkou je Ing. Vanda Mravcová. Certifikovaná účtovníčka je členkou Komory účtovníkov SR a zárukou odbornosti účtovníkov. Ako asistentka audítora úzko spolupracuje so žilinskou audítorskou spoločnosťou.

Čo všetko pre vás môžeme urobiť, pokiaľ ide o vedenie účtovníctva a daňové poradenstvo? To sa dozviete, ak kliknete na ikonu účtovníctvo. Chceme vám však pripomenúť, že jednou z našich služieb je aj overenie, či je vaše vedenie účtovníctva a daňovej agendy vo vašom účtovnom stredisku správne. Vykonáme revízie - rekonštrukcie účtovníctva a vypracujeme hodnotiacu správu, v ktorej vás upozorníme, aké nedostatky či nesprávne postupy má vaše vedenie účtovníctva a vaša daňová agenda. Vyhnete sa tak chybám a v konečnom dôsledku pokutám a penále.

Anteko, s. r. o., poskytuje tieto služby:
  • vedenie účtovníctva jednoduchého aj podvojného
  • spracovanie miezd (malé aj veľké spoločnosti)
  • spracovanie ročnej závierky a uzávierky
  • daňové priznania k dani z pridanej hodnoty (DPH) a k dani z príjmov právnických a fyzických osôb
  • daňové poradenstvo prostredníctvom daňového poradcu
  • sprostredkovanie auditu v audítorskej spoločnosti, s ktorou úzko spolupracujeme
  • dozor nad prácou vašich interných účtovníčok s úplnou zodpovednosťou za ich prácu

Pokiaľ ide o garantovaný účtovný a daňový dozor (pre podrobnejšie informácie si kliknite na ikonu Dozor) vrátane právneho servisu, zastrešíme celé vaše vedenie účtovníctva - prácu vášho účtovného strediska. Na naše daňové poradenstvo sa môžete spoľahnúť: napokon, za vedenie účtovníctva preberáme zodpovednosť; konkrétne za správnosť zaúčtovania dokladov, správne vyčíslenú daň z pridanej hodnoty (DPH) či základ dane. Taktiež prevezmeme vo firmách klientov daňové kontroly a znášame ich prípadné dôsledky. Naša spoločnosť má poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri práci účtovníkov, ktoré vedenie účtovníctva niekedy môžu sprevádzať.

Sme pripravení i na problémy či sporné prípady – vedenie účtovníctva sa im občas nevyhne. Okamžite ich začne riešiť interná konzultantka, najzložitejšie situácie vyžadujúce daňové poradenstvo rieši daňová poradkyňa. Pomôžeme vám okamžite: aké možnosti máte, to zistíte, ak kliknete na ikonu Dozor.

Čo všetko zahŕňa poradenstvo, poskytované firmou Anteko, s. r. o.? Vedenie účtovníctva, postupy týkajúce sa účtovníctva a všetky zákony, ktoré s účtovníctvom súvisia. Obsahuje i daňové poradenstvo. Poradenstvo sa väčšinou uskutočňuje na základe podpísanej zmluvy o vedení účtovníctva alebo dozore a v tomto prípade je zahrnuté v cene. Viac sa dozviete po kliknutí na ikonu Poradenstvo, ak potrebujete radu v konkrétnom prípade, zvoľte ikonu Kancelária daňového poradcu.

Postaráme sa o všetko, čo sa týka miezd vašich zamestnancov, od vypočítania mzdy, cez výplatné listiny a pásky, príkazy na prevod, až po evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, vrátane podkladov pre výplatu nemocenských dávok, prihlášok do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne i ostatné registrácie, ktoré si vyžaduje zákon v súvislosti s pracovným pomerom. Spracujeme aj ďalšiu mzdovú agendu: rekapitulácie ako podklady pre vedenie účtovníctva, prehľady o zrazených preddavkoch na daň z príjmov fyzických osôb, potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, štatistiku v súvislosti so spracovaním miezd. 
Viac sa dozviete po  kliknutí na ikonu Mzdy.

Spracúvame daňové priznania k dani z príjmu fyzických a právnických osôb, daňové priznania k dani z pridanej hodnoty (DPH), zabezpečujeme daňové poradenstvo prostredníctvom daňového poradcu. Viac informácií sa skrýva pod ikonou s názvom Kancelária daňového poradcu.

Čím sa Anteko, s. r. o., odlišuje od podobných firiem? Vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo a služby s nimi súvisiace vieme poskytovať aj pre nemecky hovoriacich klientov.

  • Povesť renomovanej firmy a odborného prístupu potvrdzujeme aj publikovaním v odborných časopisoch i v celoslovenských denníkoch
  • Potrebujete informácie hneď, počas pracovného týždňa? Alebo ste zmluvným klientom, ktorý sa nevyhnutne potrebuje poradiť ? Dokážeme to.
  • Naši zamestnanci sa navzájom dokážu zastúpiť, takže sa vám môže vždy niekto venovať.

To je len niekoľko výhod navyše, prečítajte si aj o ďalších a zverte nám vedenie účtovníctva vašej firmy. Využite naše daňové poradenstvo!

 

Centrála
LIVING CENTRUM
Prielohy 1012/1C
010 07 Žilina

tel.: 041 7002033 - recepcia
         041 763 16 58 - mzdová účtareň
         0917 514 260  - vedúci prevádzky
mobil : 0905 867 704
e-mail : mravcova@anteko.sk

Pobočka Bratislava
ul.Pestovateľská 13, Bratislava
mobil: 0905 867 704, 0907 749 866