Otázka audítorovi. Garantovaná odpoveď overená pečiatkou.
Otázka daňovému
poradcovi.
Garantovaná odpoveď
overená pečiatkou
Cena
Cena
Kontakt
Kontakt
O nas
O nás
Domov
Domov


Jednorázovo spracujeme daňové priznania k dani:

  • z príjmov fyzických a právnických osôb,
  • z motorových vozidiel,
  • spotrebnej dani,
  • z nehnuteľností.

Pre stálych klientov navyše spracujeme:

  • súhrnný výkaz,
  • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH).

Zabezpečíme pre Vás :

  • komunikáciu s daňovým úradom,
  • daňové poradenstvo prostredníctvom daňového poradcu,
  • aktuálne a odborné informácie z oblasti všetkých druhov daní.